25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (określone jako RODO, ORODO, GDPR) lub ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych. W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzania Twoich danych oraz zasadach, na jakich się to będzie odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na ten temat.

KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH ?

Administratorem Państwa danych jest firma CEL-MAR PLUS Krzysztof Kowalik w dalszej części dokumentu w skrócie nazwana CEL-MAR PLUS z siedzibą w Łodzi 93-231 Łódź ul. Dostawcza 6 tel. 42 6420920 e-mail: celmar@toya.net.pl

DLACZEGO CHCEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE ORAZ JAKIE SĄ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH ?

Dane osobowe będziemy przetwarzać w celach realizacji Państwa zamówień – w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej umowy na podstawie art.6 ust. 1 lit. b RODO.

Jak wyrażą Państwo dobrowolną zgodę – także do celów marketingowych tj. przesyłania spersonalizowanych ofert, informacji o nowościach i promocjach, powiadomień dotyczących zawieranych transakcji, powiadomień generowanych na podstawie analiz preferencji zakupowych pozyskiwanych z witryn www oraz otwieralności e-mail i wiadomości SMS, a także w celu ewidencji dokonywanych zakupów w CEL-MAR PLUS. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lit. A RODO.

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali także na podstawie uzasadnionego interesu, w oparciu o art.6 ust. 1 lit. F RODO, polegającego na zachowaniu dowodów wykonania umowy przez czas niezbędny do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, po którego upływie dane zostaną usunięte, przysługuje Państwu prawo dostępu do naszej dokumentacji opisującej stwierdzony uzasadniony interes.

Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art.6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu, w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.

KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ DANE ?

Odbiorcami Państwa danych osobowych są firmy, z którymi firma CEL-MAR PLUS współpracuje, aby w jak największym zakresie spełnić Państwa oczekiwania:

*obsługi informatycznej

*obsługi księgowej i prawniczej

*obsługi administracyjno-biurowej i magazynowej

*obsługi transakcji bankowych

*obsługi transportowej

Od wszystkich podmiotów, do których przekazywane są dane osobowe wymagamy zachowania wysokich standardów bezpieczeństwa informacji.

Państw dane nie są przekazywane do Państw trzecich.

DO KIEDY BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ PAŃSTWA DANE ?

W związku z realizacją zamówienia – informacje niezbędne do wykazania realizacji zawartej umowy przechowujemy po zakończeniu obowiązywania umowy przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego. Po upływie tego okresu dane są usuwane.

JAKIE MASZ PRAWA W STOSUNKU DO TWOICH DANYCH ?

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda, mają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie może zostać dokonane po skontaktowaniu się na podany nr. telefonu lub adres poczty elektronicznej.

W szczególności przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu, odnośnie do przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt na adres mail celmar@toya.net.pl lub nr. telefonu +48426420920.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jednakże w pierwszej kolejności zachęcamy do bezpośredniego kontaktu w celu wyjaśnienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Państwa danych osobowych. Dlatego też proszę wysłać zgodę jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie, po 25 maja 2018 roku, Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie z usług w tym także zbieranych w tzw. Plikach cookies.

Potrzebujemy twojej zgody na zapewnienie podstawowych funkcji serwisu, jak również lepsze dopasowanie Twojego zachowania i potrzeb.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe CEL-MAR PLUS Krzysztof Kowalik ul. Dostawcza 6 Łódź 93-231 tel.+48426420920 e-mail: celmar@toya.net.pl

………………………………………………………….