FILTER SERVICE

Półmaski klasy FFP1 SŁUŻĄ do ochrony dróg oddechowych użytkownika przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza występujących w postaci cząstek stałych i /lub ciekłych tworzących aerozole(pyły,dymy,mgły) o ile stężenie fazy rozproszonej nie przekracza 4 X NDS.

PÓŁMASKI są stosowane w przemyśle spożywczym,rolnym,w kamieniołomach i cementowniach.Przy pyłach:węglanu wapnia,gipsu,grafitu naturalnego i syntetycznego,kredy,tylku,marmuru,tlenku cynku,pyłków roślinnych,celulozy,siarki,opiłków metali żelaznych oraz pyłów węglowych.

Półmaski klasy FFP2 SŁUŻĄ do ochrony dróg oddechowych użytkownika przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza występujących w postaci cząstek stałych i /lub ciekłych tworzących aerozole(pyły,dymy,mgły) o ile stężenie fazy rozproszonej nie przekracza 10 X NDS.

PÓŁMASKI są stosowane w przemyśle górniczym,chemicznym,hutniczym(wersje z zaworkiem wydechowym)oraz drzewnym.Półmaski P2 są najczęściej stosowane przy pyłach:azbestu,miedzi,baru,tytanu,wanadu,chromu,manganu oraz pyle węglowym zawierającym krzemionkę powyżej 10%.

Półmaski klasy FFP3 SŁUŻĄ do ochrony dróg oddechowych użytkownika przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza występujących w postaci cząstek stałych i /lub ciekłych tworzących aerozole(pyły,dymy,mgły) o ile stężenie fazy rozproszonej nie przekracza 30 X NDS.

Półmaski stosowane są przy dużym stężeniu pyłów respirabilnych,spawaniu i lutowaniu.Produkty klasy FFP3 chronią przed pyłami zawierającymi:beryl,antymon,arsen,kadm,kobalt,nikiel,rad,strychninę oraz cząstki radioaktywne.

Jest 11 produktów.

Pokazano 1-11 z 11 pozycji

Aktywne filtry